KŘÍŽOVÁ MASÁŽE - LOGOTYP

Grafický návrh logotypu studia Křížová lymfatické masáže ve dvou verzích – plné a krátké s monogramem písmena K. Součástí zakázky byla i výroba webové prezentace.

REALIZACE

05/2016

FOTOGALERIE

TOP